Akai

Artikel nr. Benämning Pris inkl. moms
329047 Akai APC KEY 25 791
329048 Akai APC Mini 703
329049 Akai APC 40 II 3079
329050 Akai MPX 16 1759
831305 Akai AMX 2199
219322 Akai LPK25 439
329042 Akai MPK Mini Mk2 879
832193 Akai Advance 49 4399
324315 Akai EIE Pro 2199
329046 Akai EWI 5000 5807
219358 Akai EWI-USB 3079
219308 Akai EWM1 till EWI 4000, EWI USB 175
219321 Akai LPD8 439
853353 Akai LPD8 Wireless 615
853352 Akai LPK25 Wireless 615
833848 Akai MIDIMix 879
850942 Akai MPC STUDIO BLACK 3519
834221 Akai MPC TOUCH 5279
833853 Akai MPD 226 1759
833854 Akai MPD 232 2199