Furch

Artikel nr. Benämning Pris inkl. moms
970638 Furch Red 7 G-CR 28609
970639 Furch Red 7 OM-CR 28609
970640 Furch Red 7 RS-CR 28609
970641 Furch Red 7 OOM-CR 28609
970642 Furch Red 7 Plus Dc-SR 33109
970643 Furch Red 7 Plus Gc-SR 33109
970644 Furch Red 7 Plus OMc-SR 33109
970645 Furch Red 7 Plus Dc-SW 33109
970646 Furch Red 7 Plus Gc-SW 33109
970647 Furch Red 7 Plus OMc-SW 33109
970648 Furch Red 7 Dc-SR 30559
970649 Furch Red 7 Gc-SR 30559
970650 Furch Red 7 OMc-SR 30559
970651 Furch Red 7 Dc-CR 30069
970652 Furch Red 7 Gc-CR 30069
970653 Furch Red 7 OMc-CR 30069
970654 Furch Orange 6 Plus D-SR 26969
970655 Furch Orange 6 Plus G-SR 26969
970656 Furch Orange 6 Plus OM-SR 26969
970657 Furch Orange 6 Plus OOM-SR 26969