Integritetspolicy


Information till dig som är kontaktperson hos en återförsäljare eller hos ett företag som ansöker om att bli återförsäljare till oss

Syftet med denna information är att förklara hur Luthman SMTTS AB hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du som individ har. Vi samlar enbart in de personuppgifter från kontaktpersoner som vi behöver för att kunna följa vårt avtal, gentemot det företag som du representerar. Personuppgifter är information som identifierar vem du är som namn, mobiltelefonnummer, e-postadress och postadress.

VEM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

Det är Luthman SMTTS AB som är ansvarig för hur dina personuppgifter behandlas och att all hantering sker i enlighet med gällande dataskyddslagar och denna information. Detta kallas för att företaget är personuppgiftsansvarig.

VARIFRÅN KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in personuppgifter från dig som du ger till oss i den roll du har i det företag eller organisation du arbetar för. Du kan exempelvis bli ombedd att fylla i dina personuppgifter i ett formulär för att skapa ett användarkonto och/eller att välja ett användarnamn och lösenord för att kunna använda de tjänster och information vi tillhandahåller.

SÅ LÄNGE BEHÅLLER VI DINA PERSONUPPGIFTER

Vi sparar dina personuppgifter så länge du aktivt använder våra tjänster eller så länge vårt kommersiella avtal med din arbetsgivare gäller.

SÅ BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER OCH VARFÖR

På Luthman värnar vi om våra återförsäljares personliga integritet. Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig angående tjänsterelaterade och administrativa ärenden eller för att ge andra relevanta upplysningar. Vi kan också komma att använda dina personuppgifter för att svara på förfrågningar från dig, lösa tvister och undersöka problem.

Uppgifter som samlas in under handläggning av supportärenden kan sparas i våra loggfiler för att säkerställa att vi ger en god service till användare hos återförsäljare.

När du anmäler dig till olika utbildningar, exempelvis i form av webinars, så samlar vi in dina kontaktuppgifter i ett anmälningsformulär.

Luthman säkrar din personliga information från oauktoriserad åtkomst eller användning. När personlig information (såsom kreditkortsnummer) är sänt till andra webbplatser används kryptering, med hjälp av Secure Socket Layer (SSL) protokollet.

Betalning med kreditkort hos Luthman är tryggt och enkelt. Du anger bara ditt kreditkortsnummer, utgångsdatum samt verifieringskod (CVV2) och sen är det klart. Vi har ett nära samarbete med VISA och Mastercard för att kunna erbjuda dig en snabb och säker betalningsprocess. All känslig kreditkortsinformation som du skickar krypteras omgående så att ingen mer än du får se informationen.

När du beställer från oss görs först en kontroll av ditt kreditkort så att det är godkänt samt att det finns täckning för beloppet du beställt för. Sedan görs en reservation av beloppet på ditt kreditkort vilket innebär att pengarna fortfarande finns kvar på ditt kreditkort, men att beloppet inte kan användas av någon annan än Luthman så länge din beställning är aktiv hos oss.

Om du eventuellt behöver avbeställa ordern tas reservationen av beloppet bort från ditt kreditkort. Först när dina produkter levererats överförs beloppet från ditt kreditkort till oss.

VILKA KAN VI DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED

Dina personuppgifter kan komma att delas med andra bolag inom MRH Group eller till samarbetspartners i det fall det är en förutsättning för att vi ska kunna leverera vår tjänst eller att vi är skyldiga att dela personuppgifter enligt lag.

DINA RÄTTIGHETER

Enligt Dataskyddsförordningen har du som individ vissa lagstadgade rättigheter i relation till de person-uppgifter vi hanterar om dig.

Tillgång till dina personuppgifter: Du har rätt till tillgång till dina personuppgifter och hur de behandlas.

Rättelse, radering eller begränsning: Du har rätt till rättelse av uppgifter som du anser är felaktiga. I vissa fall har du även rätt att få dina personuppgifter raderade. Dock gäller inte det om dina personuppgifter fortfarande är nödvändiga att behålla, exempelvis om lagen kräver att vi lagrar uppgifterna eller om uppgifterna behövs för att fullgöra ett avtal vi har med dig. Du har även rätt att begära att en behandling av personuppgifter begränsas under en kortare tid då vi utreder om eventuella felaktigheter.

Återkalla samtycke: Om du lämnat samtycke till viss behandling, har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke.

Invändning avseende intresseavvägning: När behandling sker med stöd av så kallad intresseavvägning har du rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen.

Invändning mot direkt marknadsföring: Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som avser dig för direkt marknadsföring. Då ska personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

Dataportabilitet: Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du under vissa omständigheter har rätt att få del av sådana personuppgifter om dig som du tillhandahållit till oss, i syfte att du ska kunna överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har också rätt att klaga till din nationella dataskyddsmyndighet (Integritetsskyddsmyndigheten, tidigare Datainspektionen) om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte uppfyller kraven enligt EU:s dataskyddslagstiftning.

Läs mer (MRH Group data privacy policy)


Förändringar av denna programförklaring

Luthman kommer emellanåt att uppdatera denna programförklaring efter synpunkter från bolaget eller bolagets kunder. Luthman rekommenderar dig att periodvis läsa igenom denna policy för att vara uppdaterad hur Luthman skyddar din personliga information.